Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Thích Tâm Chánh 2019

Pháp thoại Nếu biết trăm năm là hữu hạn

Cuộc đời này hữu hạn lắm, khi mình phải sống thật sâu. Khi đó cái gì cũng đắn đo xét nét thì vô tình bỏ đi yếu tố thảnh thơi, còn nếu chúng ta sống quá thảnh thơi không màn tới mọi chuyện thì bỏ đi yếu tố sâu sắc

Vì vậy chúng ta cần dung hòa 2 yếu tố thảnh thơi và sâu sắc.

Thầy Thích Tâm Chánh thuyết giảng ngày 22.11.2018 trong Khóa tu Phật thất lần thứ 90 tại chùa Hoằng Pháp