Nghe đi tu, mà không biết tu cái gì?

Chủ đề Phật học: Nghe đi tu, mà không biết tu cái gì?

Tu như thế nào, tu làm sao để đúng theo chánh pháp, tu như thế nào chính xác lời Đức Phật dạy?

Chúng ta thấy tu chung chung là bằng cách cầu nguyện, van xin… Vậy đúng hay sai?

Pháp thoại được thầy Thích Minh Thành thuyết giảng trong khóa tu Phật Thất chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn