Nghiệp và số mệnh giống hay khác nhau – Thầy Thích Minh Thành

Ánh Sáng Phật Pháp: Nghiệp và số mệnh giống hay khác nhau

Kính bạch thầy con có duyên lành nghe nhiều Phật pháp nên hiểu nhiều điều, những gì xung quanh ta đều liên quan tới nghiệp, và chính nghiệp chi phối cuộc sống trong hiện tại cũng như trong tương lai. Khi chưa biết Phật pháp con tin vào số mệnh. Như vậy giữa Nghiệp và Số Mệnh giống nhau hay khác nhau.

Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp.