Người mất về nhập xác nói chuyện cõi âm – Thầy Thích Minh Thành

Ánh Sáng Phật Pháp: Người mất về nhập xác nói chuyện cõi âm

Một đề tài khiến cho những ai nghiên cứu Phật pháp đều quan tâm, đó là nghiệp báo, luân hồi và tái sinh. 

Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp.