Người tu có vô cảm không – Thầy Thích Minh Thành

Vấn đáp: Người tu có vô cảm không

Tu có phải là vô cảm không? Làm thế nào khi gặp cảnh như cướp giật hoặc những điều cần thiết giúp đỡ. 

Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng trong CT Ánh Sáng Phật Pháp tổ chức tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn.