Nhận diện chính mình – Thầy Thích Minh Thành

Pháp thoại Nhận diện chính mình

Kính mừng đạo tràng khánh an về tham dự khóa tu sống tỉnh thức lần thứ 32 được tổ chức tại Tu Viện Khánh An quận 12 vào ngày 18-11-2018, cung nghinh thượng tọa Thích Minh Thành quang lâm chia sẻ thời pháp