Nhân Quả Nghiệp Báo – Thầy Thích Thiện Thuận 2019

Khóa tu An Lạc tại chùa Lộc Thọ, TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ bài pháp Nhân Quả Nghiệp Báo