Nhất tu Thị nhị tu Gia 2022 và những hiểu lầm thường gặp

Thầy Thích Trí Huệ giải đáp Nhất tu Thị nhị tu Gia và những hiểu lầm thường gặp

Thầy Thích Trí Huệ : Chúng ta làm gì không phải chỉ nỗ lực bản thân là đủ. Tự mình, mình có làm ra được lúa gạo không, có dệt may ra được quần áo, hoặc tự sản xuất ra được các đồ dùng cá nhân được không… Xem lại bao nhiêu là cái của mình và bao nhiêu thứ chúng ta phải nhờ vả cái của người khác để chúng ta có thể tồn tại. Trong đó, có môi trường và hoàn cảnh xung quanh giúp ta thành công hay không thành công, nó chiếm phần rất lớn trong đó…