Nhìn lại một năm (ý nghĩa) – Thầy Thích Pháp Đăng

Pháp thoại Nhìn lại một năm

Thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng trong khóa tu Niệm Phật một ngày cuối năm Mậu Tuất ngày 20.1.2019 nhằm 15.12 Mậu Tuất tại chùa Huệ Viễn với chủ đề Nhìn lại một năm

Một năm đã qua chúng ta đã làm gì cho đạo pháp, cho xã hội

Nhìn lại một năm những công việc hoằng pháp, từ thiện xã hội

Vinh hoa phú quý như là giấc mộng, chỉ cái cho đi còn mãi trên thế gian.