Niệm Phật tức niệm Tâm (rất hay) – Thầy Thích Trí Thoát

Tâm Phật và chúng sanh vốn là một bản thể thanh tịnh nhưng tại sao Phật đã thành Phật rồi mà mình vẫn còn là chúng sanh? Vì chúng sanh thả tâm chạy theo trần cảnh.

Pháp thoại Niệm Phật tức niệm Tâm

Do thầy Thích Trí Thoát thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất miền bắc California, Hoa Kỳ