Niềm tin chân chính – Thượng tọa Thích Chân Tính 2019

Chia sẻ pháp thoại Niềm tin chân chính của thượng tọa Thích Chân Tính tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn

Nhóm tình nguyện viên Hộ Pháp.