Nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi cướp tôi

Giảng 2 câu pháp cú 3 và 4

Trích câu pháp cú 3: Nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi cướp tôi. Ai ôm hiềm hận ấy, Hận thù không thể nguôi. Thầy Thích Chánh Định thuyết giảng khóa tu ngày an lạc tại chùa Bửu Quang Trần Xuân Soạn, quận 7, Hồ Chí Minh

4. Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Không ôm hiềm hận ấy,
Hận thù được tự nguôi.