Quán Niệm Về Sự Chết – Thầy Thích Minh Thành

Pháp thoại: Quán Niệm Về Sự Chết

Chủ đề này nhiều người không thích nghe nhưng phải gặp vì nó rất rất là quan trọng. Đại đa số ai cũng vui trong ngày sinh nhật nhưng đến ngày đám giỗ thì…

Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng trong ngày tu học thọ Bát Quan Trai tại chùa Phật Học Xá Lợi