Quán Từ Bi Để Trị Sân Hận – Thầy Thích Tâm Đức

Bài pháp thoại Quán Từ Bi Để Trị Sân Hận do thầy Thích Tâm Đức chia sẻ tại Chùa Bửu Trì Cần Thơ

Trích: Tịnh độ dễ tu hay khó tu?