Sa Môn Quả 1 – HT Thích Trí Quảng 2018

Nghe pháp thoại chủ đề – Sa Môn Quả 1

Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại Việt Nam Quốc Tự quận 10, HCM vào ngày 17-06-2018