Sen nở ngay đây – Thầy Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học: Sen nở ngay đây

Nhân khóa tu niệm Phật 3 ngày, khóa tu kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà, thầy Thích Pháp Đăng về chùa Phước Viên Đồng Nai chia sẻ thời pháp nhũ chủ đề Sen nở ngay đây