Sống bao lâu không bằng sống bao sâu – ĐĐ Thích Thiện Tuệ 2019

Pháp thoại Sống bao lâu không bằng sống bao sâu do thầy Thích Thiện Tuệ giảng tại chùa Bửu Quang quận 8, TP HCM

Là người Phật tử quý vị đừng quan trọng mình sống bao lâu, vì mình biết rằng sống lâu hay mau chăng nữa thì do nghiệp quyết định. Bản thân mình chỉ biết giữ sức khỏe, tận dụng thời gian mình khỏe như chiếc bè qua sông. Mình mà không khéo khi đó mình sống ích kỷ lo cho cái thân mình không. Mà mình không lo cho thân thì bệnh không tu được.

Người Phật tử nhìn thân mình là Vô Thường, là bất tịnh, là nhiễm ô nhưng phải cần đó để qua bờ đau khổ sinh tử.