Sống Như Thế Nào Để Được Gần Phật – TT Thích Minh Thành

Pháp thoại: Sống Như Thế Nào Để Được Gần Phật

Sống gần phật tức là gieo duyên với Phật, mình tu không phải cho mình không đâu, mình tu còn để cho con cho cháu mình nữa. 

Thầy Thích Minh Thành (trụ trì chùa Bửu Trì, Cần Thơ) thuyết giảng tại chùa Phật Quang Trà Vinh