Tài Lộc từ đâu đến – Thầy Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học: Tài Lộc từ đâu đến

Mưu sinh để tồn tại ai cũng mong có tiền nhiều, không ai muốn sinh ra và lớn lên trong cái nghèo khó. Nhưng đặt câu hỏi tài lộc mỗi người ít hoặc nhiều, người giàu sang hoặc nghèo khó là từ đâu? Đó là điều mà người Phật tử mình phải tìm dựa trên lời Phật dạy.

Thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng tại chùa Thiên Phú Tp Nha Trang