Tại sao chúng ta còn khổ – TT Thích Minh Thành

Pháp thoại: Tại sao chúng ta còn khổ

Câu hỏi này ai cũng thắc mắc, biết đặt câu hỏi mà không biết lý do. Không ai mang nỗi khổ đến cho mình mà chính mình tạo ra nó.

Con người mình có 2 nghiệp lớn, chính vì vậy chúng ta sống một cuộc đời không được như ý. Ví dụ nhà giàu mà bệnh, có tiền mà bị con phá, có sức khỏe lại cực khổ…

Tịnh Xá Ngọc Quang quận 8 cung nghinh thượng tọa Thích Minh Thành quang lâm thuyết giảng thời pháp