Tạo Phúc – Thầy Thích Pháp Đăng

Chủ đề Phật học: Tài Lộc từ đâu đến

Sống trên đời gặp được Phật pháp là một phúc đức rất lớn. Mưu sinh để tồn tại, tài sản kiếm được đến khi tắt thở rồi quý vị mang theo được không? Phật pháp chỉ cho ta biết cái nào quan trọng, cái nào không. Cái nào tạo ra rồi thì phải làm chủ chính mình đừng để nó trói buộc.

Thầy Thích Pháp Đăng thuyết giảng tại chùa Linh Phước quận Thủ Đức