Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe – HT Thích Thanh Từ

Hiện tại link video đã hỏng, chúng tôi đang khắc phục, cập nhật trong thời gian nhanh nhất. Xin quý vị hoan hỷ nghe các bài giảng khác

Nghe hòa thượng Thanh Từ thuyết giảng Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe