Tích môn và bản môn Kinh Pháp Hoa – Thầy Thích Trí Quảng 2019

Giảng Tích môn và bản môn Kinh Pháp Hoa bởi hòa thượng Thích Trí Quảng

Địa điểm thuyết giảng: Chùa Huệ Nghiêm quận 2, ngày 10.3.2019