Tình thương đích thực có thể chiến thắng mọi nỗi sợ – Thầy Minh Niệm 2021

Radio CHỈ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI – Số thứ 11: TÌNH THƯƠNG CHIẾN THẮNG NỖI SỢ

Pháp thoại Tình thương đích thực có thể chiến thắng mọi nỗi sợ do thầy Thích Minh Niệm chia sẻ

Ai trong chúng ta cũng sợ hãi. Nhưng nỗi sợ của người này không nhất thiết là của người kia. Có những người rất nhiều nỗi sợ, hầu như cái gì cũng sợ, và có những người rất ích nỗi sợ và hầu như những nỗi sợ chính đáng thôi. Chẳng qua đó là bản năng tự vệ rất tự nhiên của con người…

Người mà rất ít nỗi sợ, thường là những người có hệ miễn dịch tâm hồn rất tốt, họ có sức chịu đựng tốt, có nội lực vững vàng, họ có trái tim quả cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn và hơn hết họ đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc đời…