Trì chú Đại Bi hóa giải bệnh tật tai qua nạn khỏi

Phật pháp vấn đáp Trì chú Đại Bi hóa giải bệnh tật tai qua nạn khỏi bởi thầy Thích Trí Huệ.

Chia sẻ câu hỏi mà quý vị Phật tử đang thắc mắc: Kính thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ con nghi thức trì chú Đại Bi Như thế nào và cách hồi hướng để hóa giải nghiệp chướng cũng như hóa giải oan gia trái chủ, bệnh tật tiêu trừ, hồi hướng cho ông bà quá vãng & hiện tại trong gia đình