Trừ Sầu Lo 2019 – ĐĐ Thích Thiện Thuận

Đại lễ vu lan mùa Báo Hiếu 2019 PL.2563 tại Tịnh Xá Ngọc Quy quận 7 thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ bài pháp Trừ Sầu Lo 2019