TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Dẫn chương trình thầy Thích Tâm Nguyên

Chương trình Hoa Mặt Trời Chùa Hoằng Pháp

Thưa quý vị! trong cuộc sống chúng ta thường đặt ra những câu hỏi như: Tại sao chúng ta sinh ra trong thế gian này? Chúng ta sống để làm gì? Chúng ta phải sống như thế nào? Chúng ta đã và đang tìm kiếm gì trong cuộc sống vô thường giả tạm này và còn lại gì khi chúng ta sẽ mất đi thì những dòng suy tư đó cũng chính là những nỗi niềm của nhân vận trong chương trình Hoa Mặt trời lần này. Khách mời tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (Pháp danh Thiện Đức).

TS. Nguyễn Mạnh Hùng. “Vị Thiền Sinh Tu Sinh”. 16 năm sinh sống làm việc tại 41 quốc gia. Thông thạo 3 ngoại ngữ: Anh, Nga và Pháp. Là tác giả của 6 đầu sách giá trị: Bài Học Từ Người Quét Rác, Tâm Từ Tâm, Hạnh Phúc Giản Đơn, Trồng Hoa Không Cho Mọc Rễ, Hạnh Phúc Mỗi Ngày và Hạnh Phúc Mỗi Phút Giây…

Dẫn chương trình thầy Thích Tâm Nguyên – tăng chúng chùa Hoằng Pháp

Chứng minh: TT. Thích Chân Tính