Vì sao không nên xả rác ra đường phố và kênh rạch – Thích Nhật Từ

Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng pháp thoại Vì sao không nên xả rác ra đường phố và kênh rạch trong lễ trao tặng Thùng Rác Bảo Vệ Môi Trường cho 500 hộ khó khăn ở P3, Quận 10.