Vinh quang không bằng có mẹ 2019 – TT Thích Thiện Thuận

Chương trình Câu chuyện bên tách trà với sự có mặt, khách mời thượng tọa Thích Thiện Thuận Chia sẻ bài pháp thoại Vinh quang không bằng có mẹ 2019