Vượt qua khổ đau bằng sự phòng hờ và xa tránh

Bài giảng vấn đáp Vượt qua khổ đau bằng sự phòng hờ và xa tránh do thầy Thích Nhật Từ chia sẻ tại Ấn Độ

Trích: Phương pháp thứ 5 trong 7 cách diệt trừ khổ đau. Vượt qua khổ đau bằng sự phòng hờ và xa tránh: Phòng hờ những gì sẽ xảy ra và xa tránh những chuyện đã xảy ra mà cộng hưởng, tác dụng xấu của nó làm chúng ta không thể hạnh phúc