Ý Nghĩa 2 Chữ Bà Đa – Thích Minh Thành 2019

Bài pháp thoại Ý nghĩa 2 Chữ Bà Đa được thượng tọa Thích Minh Thành giảng trong khóa tu Bát Quan Trai Giới 1 ngày 1 đêm tại Chùa Bà Đa