Ý nghĩa câu Cha Mẹ sinh Con Trời sinh tánh – ĐĐ Thích Thiện Tuệ

Tại chùa Phước Viên Bình Thạnh, HCM thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng pháp thoại vấn đáp Ý nghĩa câu Cha Mẹ sinh Con Trời sinh tánh