Cách trị bệnh F0 và F1 tại nhà – Cấp bách trừ Covid 19

Cấp bách tri bệnh Covid và ngăn ngừa xâm nhập

Vừa qua nhiều người gọi hỏi thầy Thích Trí Huệ. về cách Cách trị bệnh F0 và F1 tại nhà tuy nhiên bộ và sở Y Tế đã hướng dẫn cho quý vị. Nhưng có một số bài thuốc dân gian quý vị đường truyền miệng hoặc người khác hướng dẫn, những quý vị không hiểu rõ hết.

Bài thuốc này hiệu quả, thầy đã chỉ rất nhiều người và có trong sách thuốc của thầy. Mời quý vị xem chi tiết video