Sống ảo và sống thật – Thầy Thích Minh Thành 2018

Pháp thoại: Sống ảo và sống thật

Chúng ta dần dần vô cảm hoặc cảm nhận rất là ít những xung quanh mình đang có.

Bài pháp giới thiệu phương pháp thực tập cảm giác toàn thân, đây là phương pháp đức Thế Tôn dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ.

Thầy Thích Minh Thành thuyết giảng tại chùa Linh Quy Pháp Ấn Bảo Lộc, Lâm Đồng